Polski producent cienkich drutów specjalistycznych

Oferta

Projekty

Wolco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy Wolco Sp. z o.o."

 

Unia

"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013"

 

 "Zakup badań i środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia produkcji drutów proszkowych przez Wolco Sp. z o.o."

Wartość projektu: 488 000,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 280 000,00 PLN

"Tablica"

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie produkcji nowych asortymentów drutów"

Wartość projektu:  3 526 950,34 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 1 999 954,30 PLN

Tablica

"Wdrożenie nowej technologii produkcji drutu stalowego do łączenia gwoździ (koletowania)"

Realizowany dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z programu Sektorowy Program Operacyjny Wsparcie Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2.2.1

Tablica

"Wspracie dla przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji"

Na podstawie umowy wsparcia: SPOWKP/2.2.1/1/06/256

Termin realizacji: październik 2007 - czerwiec 2008

 

"Termomodernizacja hali produkcyjnej jako sposób na zmniejszenie

zapotrzebowania na energię cieplną w WOLCO Sp. z o.o."