Polski producent cienkich drutów specjalistycznych

Oferta

Projekty

Wolco Spółka z organiczoną odpowiedzialnością realizauje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

"Produkcja energii odnawialnej w Wolco Sp. z o.o."

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.

Wartość projektu: 2 055 861,36 PLN

Wartość dofinansowania: 1 003 106,88 PLN

Wolco Spółka z organiczoną odpowiedzialnością realizauje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

"Wdrożenie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności przedsiębiorstwa "Wolco" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa "Wolco" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rynkach międzynarodowych, poprzez wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć Wnioskodawcę w diagnozie potencjału w zakresie internacjonalizacji oraz przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Wartość projektu: 836 400,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 540 000,00 PLN

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 31.05.2020 r.

 

Wolco Spółka z organiczoną odpowiedzialnością realizauje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

"Implementacja nowej technologii w postaci wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących cienkich drutów specjalistycznych"

Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa WOLCO Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R oraz uruchomienie na ich podstawie przemysłowej produkcji innowacyjnego cienkiego drutu do koletowania. Udoskonalony produkt z perspektywy rynku globalnego odróżniać się będzie od substytucyjnych rozwiązań przewodnością elektryczną. Realizacja przedmiotowego projektu obejmuje wdrożenie wyników prac B+R dotyczących nowego produktu wytwarzanego w nowej technologii dzięki czemu charakteryzować się one będą cechami i parametrami stanowiącymi nowość na rynku. Planowany do wytwarzania produkt będzie przełomowy z punktu widzenia danej branży ze względu na parametry i korzyści dla odbiorców finalnych.

Wartość projektu: 1 297 650,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 738 500,00 PLN

Termin realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 14.06.2019 r.

 

 

Wolco Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy Wolco Sp. z o.o."

 

Unia

"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013"

 

 "Zakup badań i środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia produkcji drutów proszkowych przez Wolco Sp. z o.o."

Wartość projektu: 488 000,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 280 000,00 PLN

"Tablica"

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie produkcji nowych asortymentów drutów"

Wartość projektu:  3 526 950,34 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 1 999 954,30 PLN

Tablica

"Wdrożenie nowej technologii produkcji drutu stalowego do łączenia gwoździ (koletowania)"

Realizowany dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z programu Sektorowy Program Operacyjny Wsparcie Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2.2.1

Tablica

"Wspracie dla przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji"

Na podstawie umowy wsparcia: SPOWKP/2.2.1/1/06/256

Termin realizacji: październik 2007 - czerwiec 2008

 

"Termomodernizacja hali produkcyjnej jako sposób na zmniejszenie

zapotrzebowania na energię cieplną w WOLCO Sp. z o.o."