Polski producent cienkich drutów specjalistycznych

Oferta

Aktualności   

Złota Honorowa Odznaka

2017-11-09

Mamy przyjemnośc poinformować, że firma Wolco Sp. z o.o. została uhonorowana "Złotą Honorową Odznaką" za wkład i zaangażowanie w realizację programu "Innowacyjnego Wychowania Młodzieży" przyznaną przez Krajową Radę Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów.

 


 


Gepard Biznesu 2016

2017-11-02

Firma Wolco ma zaszczyt poinformować, że Instytut Europejskiego Biznesu przyznał firmie tytuł Gaparda Biznesu 2016 z powodu wzrostu wartości rynkowej firmy o więcej niż 10% rok do roku. Oznacza to, że firma Wolco została uznana za jedną z najbardziej dynamicznych firm w Polsce.


Wsparcie dla Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

2017-08-08

Firma Wolco stale stanawia na innowacyjność, nie tylko we własnym zakładzie, ale stara sę także wspierać wszelkie związane z nią inicjatywy.

Jedną z takich inicjatyw jest Olimpida Innowacji Technicznych i Wynalazczości, za co otrzymaliśmy specjalne podziękowania.


Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania Modelu Biznesowego

2017-06-13

Firma Wolco Sp. z o.o. jest zainteresowana zamówieniem usług doradczych prowadzących do przygotowania indywidualnego i profilowanego nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy WOLCO poprzez wprowadzenie na rynki zagraniczne wyrobów własnych. Oferty proszę składać w formie odpowiedzi na zapytanie zamieszczone poniżej.

Pliki do pobrania poniżej (proszę kliknąć w link):

Zapytanie ofertowe Model Biznesowy

Załącznik 1

Załacznik 2

Załącznik 3


< 1  2  3  4  5 >