Polski producent cienkich drutów specjalistycznych

Oferta

Druty miedziane

Druty miedziane

Druty wykonane z miedzi w gatunku M1E.

Druty miedziane mogą być również pokrywane galwanicznie cyną lub srebrem.

Dane techniczne

Średnice drutu

Wytrzymałość

Rodzaj szpuli

Zastosowanie

Ø 0,20 mm – Ø 1,38 mm

inne średnice – na zamówienie

200 – 450

N/mm2 [MPa]

K-125

K-160

K-200

K-250

- przemysł elektryczny

- przemysł elektroniczny

- przemysł jubilerski

- przemysł pamiątkarski

- przemysł galwanotechniczny

 

1