Polski producent cienkich drutów specjalistycznych

Oferta

Projekty

Wolco Spółka z organiczoną odpowiedzialnością realizauje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

"Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Przedsiębiorstwie WOLCO Sp. z o.o."

Głównym CELEM projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.

Wartość projektu: 254 570,46 PLN

Wartość dofinansowania: 107 623,28 PLN

 

 

Wolco Spółka z organiczoną odpowiedzialnością realizauje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

"Produkcja energii odnawialnej w Wolco Sp. z o.o."

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii oraz ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.

Wartość projektu: 2 055 861,36 PLN

Wartość dofinansowania: 1 003 106,88 PLN

Wolco Spółka z organiczoną odpowiedzialnością realizauje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

"Wdrożenie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności przedsiębiorstwa "Wolco" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa "Wolco" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rynkach międzynarodowych, poprzez wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć Wnioskodawcę w diagnozie potencjału w zakresie internacjonalizacji oraz przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Wartość projektu: 836 400,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 540 000,00 PLN

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 31.08.2022 r.

 

Wolco Spółka z organiczoną odpowiedzialnością realizauje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

"Implementacja nowej technologii w postaci wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących cienkich drutów specjalistycznych"

Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa WOLCO Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R oraz uruchomienie na ich podstawie przemysłowej produkcji innowacyjnego cienkiego drutu do koletowania. Udoskonalony produkt z perspektywy rynku globalnego odróżniać się będzie od substytucyjnych rozwiązań przewodnością elektryczną. Realizacja przedmiotowego projektu obejmuje wdrożenie wyników prac B+R dotyczących nowego produktu wytwarzanego w nowej technologii dzięki czemu charakteryzować się one będą cechami i parametrami stanowiącymi nowość na rynku. Planowany do wytwarzania produkt będzie przełomowy z punktu widzenia danej branży ze względu na parametry i korzyści dla odbiorców finalnych.

Wartość projektu: 1 297 650,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 738 500,00 PLN

Termin realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 14.06.2019 r.

 

 

Nagroda Burmistrza Miasta Lubartowa

Mamy przyjemność poinformować, że firma Wolco Sp. z o.o. otrzymała Nagrodę Burmistrza Miasta Lubartowa w kategorii działaność gospodarcza. [czytaj więcej]

dodane: 2020-11-27

Interwire 2019

Mamy przyjemność poinformować, że Wolco bierze udział w targach Interwire 2019. Serdecznie zapraszamy na nasze stosiko numer 250! [czytaj więcej]

dodane: 2019-04-01

Szybki kontakt

Lublin

tel. +48 81 747 69 33
fax +48 81 747 72 02
e-mail:
info@wolco.pl
e-mail:
  • Unia europejska
  • Unia przedsiębiorczych
  • NR KONTA : mBank SA 73 1140 1094 0000 3079 9900 1001
    KRS 0000193786 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
    Krajowego Rejestru Sądowego
    NIP: 712-015-57-66, REGON 430062896, KAPTAŁ ZAKŁADOWY: 850 000 ZŁ